Palvelut kunnille

Tarjoamme kunnille nykyaikaiset ja kustannustehokkaat mallit kuntien toimintaympäristöjen kehittämiseen. Tavoitteenamme on olla Suomen kuntasektorin johtava tutkimus- ja tietopalveluden tuottaja. Kuntien elinvoimaisuuden lisäämiseksi kehitämme jatkuvasti palveluntarjontaamme yhteistyössä kymmenien kuntien kanssa. 

ELINVOIMAINEN KUNTA- PALVELU

Elinvoimainen kunta- palvelukokonaisuus antaa kuntapäättäjille korkealaatuista tietoa kunnan keskeisimmistä menestystekijöistä, osallistaa kunnan tärkeimmät sidosryhmät päätöksentekoon sekä tuottaa ajantasaista tietoa kunnan strategiseen johtamiseen ja kehittämiseen. Palvelukokonaisuus koostuu kolmesta osiosta, joissa keskitytään kunnan työntekijöihin, kunnan asukkaisiin sekä alueella toimiviin yrityksiin.

STRATEGIAKONSULTOINTI

Kunnille rakentamamme strategiapalvelut ovat uuden kuntalain mukaisia, kohderyhmiä osallistavia malleja, jotka mahdollistavat mm. kuntastrategian toteutumisen oikea-aikaisen seurannan.  Malleissamme huomioidaan alueen yritykset, asukkaat, henkilöstö, kolmannen sektorin toimijat ja luottamushenkilöt. Asiantuntijatiimimme toimii strategiaprosessien kaikissa vaiheissa luotettavana yhteistyökumppanina. Strategiapalvelumme kattavat monipuoliset ratkaisut strategiaprosessien läpiviemiseen sekä strategioiden päivittämiseen ja toteutumisen seurantaan. 

SOMEPALVELUT

Uusi kuntalaki painottaa vuorovaikutteista viestintää, jolloin sosiaalisen median oikeanlainen hallinta on erittäin tärkeää. Ihannetilanteessa sosiaalinen media on kunnan ja sen asukkaiden yhteinen kohtaamispaikka, jonka avulla kunta käy aktiivista dialogia alueen asukkaiden ja yritysten kanssa, sekä nostaa imagoaan elinvoimaisena ja kehittyvänä kuntana.

Asiantuntijatiimimme tarjoaa apua somestrategian laadintaan ja jalkauttamiseen käytännön tasolla.

MUUT ASIANTUNTIJAPALVELUT

  • Itsearvioinnit
  • Hankeselvitykset ja kartoitukset
  • Vetovoima- ja bränditutkimukset
  • Osallistamis- ja kuulemismenetelmät 


Ota yhteyttä:

*Kaikkia yhteystietoja käsittelemme rekisteriselosteemme mukaisesti, minkä löydät kotisivujemme alareunasta.